Shandong Weichuan Metal Products Co., Ltd.

Högtryckspannrör

Högtryckspannrör är ett slags pannrör, som tillhör kategorin sömlösa stålrör. Tillverkningsmetoden är densamma som för sömlösa rör, men det finns strikta krav på stålsorten som används vid tillverkning av stålrör. Högtryckspannrör är ofta i förhållanden med hög temperatur och högt tryck. Rören kommer att oxideras och korroderas under inverkan av högtemperatur rökgas och ånga. Stålröret måste ha hög hållbarhet, hög antioxidations- och korrosionsprestanda och god strukturell stabilitet. Högtryckspannrör används huvudsakligen för att tillverka överhettarrör, eftervärmarrör, luftkanaler, huvudångrör etc. av högtrycks- och ultrahögtryckspannor.


Posttid: 25 augusti 2021